OVER HET BLAUWE HUIS

 

 

Let op: De website is nog in ontwikkeling. De informatie over planten en producten volgt snel

 

Het Blauwe Huis begon als een initiatief van Trees Boeke (1914-1997). Begin jaren ‘70 greep zij de kans om zich intensiever op haar grote interesses te storten: tuinen, planten en jonge mensen. Ze ging in de tuin werken van de antroposofische kliniek in Arlesheim, waar ze na haar opleiding tot botanisch laborante in de kelder bij dr. Hauschka werkte.

Terug in Wageningen kwam ze terecht in allerlei studiegroepen en initiatieven vanuit de antroposofie, de BD-landbouw en de sociale driegeleding en dook daar diep in. In haar grote tuin werd al gauw een stuk ingericht als kwekerij van kruiden en snijbloemen, met een gegarandeerde afzet in de plaatselijk net opgerichte natuurvoedingswinkel. Op verzoek van een aantal artsen vestigde zij zich eind jaren ‘70 in Drenthe om daar de kruidentuin voor een alternatieve medische groepspraktijk te gaan verzorgen.

 

berging1-300x200.jpg

Die praktijk was geen lang leven beschoren, maar Trees had de smaak te pakken en richtte rond het huisje dat ze in Koekange  had gehuurd een tuin in waar ze zelf een kleine kruidenteelt en de productie van gedroogde kruiden kon starten. Dit huisje was van binnen en van buiten blauw - vandaar ‘Het Blauwe Huis’. Toentertijd  een  mini bedrijfje, met een aantal kruiden-theemengsels en een klein assortiment thee-kruiden.

Toen haar echtgenoot Enno Boeke inzag dat het serieus werd, besloten ze samen in Ruinerwold de boerderij met een hectare land te kopen waar het bedrijf nog steeds gevestigd is. Landbouwingenieur Jan Kees Luijerink werd al snel door Trees  Boeke aan het startende bedrijf en haar energie gekoppeld, waardoor een onafscheidelijk duo en een niet te stuiten dynamiek werd gecreëerd.
Enno  Boeke, een bioloog met de mentaliteit van een uitvinder, ontwierp na enkele schimmelige ervaringen de eerste kruidendrogers,  die gaandeweg steeds beter gingen functioneren. Door deze stap werd het mogelijk producten op een professionelere manier te ontwikkelen, d.w.z. bij lage temperatuur en een korte droogtijd.

Met de groei van de natuurvoedingssector ontwikkelde het bedrijf mee. De basis van het assortiment werd aanvankelijk gevormd door de kruidenmengsels die Trees bedoelde als middel om het verloop van de dag en de seizoenen te ondergaan. Daar kwamen later de keukenkruiden bij, en weer later specerijen, toen deze biologisch beschikbaar kwamen.

Doelstelling was - in plaats van de gangbare anonieme kruiden - producten van een hoge kwaliteit aan te bieden, afkomstig uit de biologisch-dynamische of biologisch gecertificeerde landbouw. Het betrof in eerste instantie kruiden van Nederlandse herkomst, waarbij geprobeerd werd op basis van teelt en prijsafspraken de primaire productie te organiseren, met op ieder zakje een apart stickertje met de naam van de producent.

Om aan de marktvraag te kunnen voldoen, werd het assortiment kruiden uitgebreid en keek Het Blauwe Huis ook over de grens. In het buitenland, met name in streken in Frankrijk met een lange kruidentraditie, werden serieuze initiatieven aangetroffen van gelijkgestemde bedrijven, die soms door de vorming van coöperaties aanvullend assortiment en grotere volumes konden leveren. Eind jaren ‘80  bleek kleinschalige teelt in Nederland niet meer lonend voor BD-tuinders, omdat zij de kruidenteelt tussen de groente in hun bouwplan probeerden in te passen; daardoor kwam de nadruk nog meer te liggen op lange termijn samenwerking met gespecialiseerde kruidentelers, die door hun specifieke omgeving, terroir, kwalitatief goede planten kunnen telen. Dus komt de tijm bij voorkeur uit zuid Frankrijk, de basilicum uit Italie, maar de peterselie uit eigen productie of Duitsland

Om de sociale doelstellingen die Trees Boeke voor ogen had te kunnen  realiseren en om het bedrijf meer kans op continuïteit te geven, werd  in 1991 Stichting Het Blauwe Huis opgericht-www.stichtinghetblauwehuis.com-, met een drieledige doelstelling: het bevorderen van de kruidenteelt in Nederland, het beheren van het onroerend goed en het organiseren van een sociale omgeving van het bedrijf. Een jaar later is er met behulp van kapitaal uit de privésector en de vriendenkring  in het ruilverkavelings gebied nog 4 ha grond aangekocht. Het Blauwe Huis VOF werd uiteraard de exclusieve huurder van de stichting.

De ontwikkeling van dit biologisch-dynamische landbouwbedrijf was gericht op het aanbieden van kwalitatief goede en betaalbare kruiden voor een zo breed mogelijke groep consumenten. Zodoende werd de mogelijkheid om een samenwerking in de vorm van een maatschap aan te gaan met het BD- kruiden en groentebedrijf van André Dijkgraaf en Margje Timmerman met beide handen aangegrepen. Gezamenlijk produceerden ze  met een kudde  schapen en later vleeskoeien genoeg gecomposteerde mest, om de bodemvruchtbaarheid ook voor intensievere teelt volgens goed BD-gebruik te kunnen verzorgen

André Dijkgraaf en Trees Boeke waren beiden betrokken bij de oprichting van de Amsterdamse boeren(Noorder)markt, waar al snel de vraag naar kwalitatief goede verse kruiden en  afgeleide producten behoorlijk toenam.

Door deze ontwikkeling, werden  grotere hoeveelheden compost nodig, zodat de stichting in 2004 besloot een nieuwe stal voor jongvee, inclusief een extra kruidenopslagruimte en een ruimte voor activiteiten te bouwen. Betere planning van de productie van hooi, graan en stro naast de dagelijkse verzorging van het vee werd onoverkomelijk.

Het bedrijf groeide snel, en ondanks het feit dat Henk Weinreder in 1994 tot de maatschap was toegetreden en veel verantwoordelijkheden en werk op zich had genomen, werd het moeilijker prioriteiten te stellen. André en Margje besloten uiteindelijk om zich uitsluitend op de verse teelt van kruiden en de afzet op de Noordermarkt te blijven concentreren en namen het besluit samen onder de naam Belle Marie door te gaan. Door een nieuw samenwerkingsverband met de BD-veehouder en buurman Jans Keizer, kon het dierlijke aspect op Het Blauwe Huis verzorgd blijven;         ’s zomers onze paar koeien en trekpaarden bij hem in de wei en ’s winters jongvee van hem in onze potstal.

Het Blauwe Huis met Jan Kees Luijerink, Henk Weinreder, Paulien Kylstra en vele andere wisselende medewerkers bleven zich toeleggen op de droge kruidenproductie en het telen voor de drogerij.

 Na het onverwacht overlijden van Henk Weinreder in 2013 heeft de al uit de ‘80 jaren stammende nauwe relatie tussen het Franse biologische kruidenbedrijf  l’Herbier du Diois en Het Blauwe Huis geleid tot een natuurlijke uitbreiding van de samenwerking, waardoor de eindverantwoordelijkheid voor beide bedrijven vanaf 2014 bij een en dezelfde persoon is komen te liggen: Tijlbert Vink.